Rietavo rajono savivaldybės Irenijaus Oginskio viešoji biblioteka

Viešoji biblioteka vykdė projektą vaikų vasaros stovykla „Pažinsi paveldą – pažinsi pats save“. Projekto partneriai Lauryno Ivinskio gimnazija ir Rietavo kultūros centras. Projektas tęstinis, vykstantis nuo 2006 metų. Stovyklautojai rinko pasakas, sakmes, jas užrašinėjo ir piešė, lankėsi Žemaitijos sostinėje Telšiuose.

Medingėnų kaimo biblioteka ir Medingėnų kultūros centras organizavo renginį, skirtą Etnografinių regionų metams paminėti. Buvo kalbėtasi apie Gavėnios ir Velykų tradicijas bei kulinarinį paveldą. Vyr. bibliotekininkė Romualda Durkienė paragino visus susirinkusius, ypač jaunimą, puoselėti lietuviškas tradicijas. Ant svetainės balta staltiese užtiestų stalų puikavosi senoviniai gavėnios laikotarpio valgiai, kuriuos pagamino Medingėnų moterys. Jos mielai pasidalino su susirinkusiais tų valgių gaminimo paslaptimis. O ragauti iš tiesų buvo ko: tai ir „Žiūrė“(avižinis kisielius). Ir cibulynė, ir gavėniška silkelė ir neluptos bulvelės su grūstomis kanapėmis. Visiems labai patiko pasninkiški miltiniai pyragėliai su kanapių bei aguonų įdarais, tarkuotų bulvių sausainėliai ir kitokie gardumynai.

Kraštietei poetei Birutei Lengvenienei kovo 7 dieną būtų sukakę 73-eji. Ta proga Rietavo Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka, Rietavo kultūros centras ir meno mylėtojų klubas „Mūza“ rietaviškius pakvietė į literatūrinį-muzikinį vakarą „Dainingieji Birutės posmai“. Renginio metu skambėjo B. Lengvenienės eilėraščiai, kuriuos skaitė Kultūros centro skaitovės. Dainas, parašytas jos tekstais žiūrovams dovanojo buvęs poetės studentas, dainininkas, muzikantas Vytautas Kuprys (Svajoklis) bei moterų kvartetas iš Agluonėnų. Prisiminimais apie žmoną dalijosi ir jos poeziją skaitė poetės vyras Petras Lengvenis. Poetė buvo prisiminta ir Daugėdų kaimo bibliotekoje.

 
Skip to content